מי מפחד מכלכלה- הבהרת מושגים
יחידה ונושא  2 כלכלה וחברה
סדר מומלץ לביצוע המערך  מפגש ראשון
שם המערך  מי מפחד מכלכלה- הבהרת מושגים
פירוט התוכן  משחק המליונר על מונחים בכלכלה בעזרת הספר "כסף לא צומח על העצים" מאת לוי מורב (קובץ מצורף)
מערך בקובץ pdf  201 מי מפחד מכלכלה- הבהרת מושגים
חומר עזר בקובץ pdf  מי מפחד מכלכלה- הבהרת מושגים- כסף לא צומח על העצים- לוי מורב
שנת הוספת המערך לנבחר"ת  תשס"ב
בקלסר צוות בשנת הלימודים  ס"ג
ס"ד
ס"ה
ס"ו
ס"ז
ס"ח
ס"ט
מספר מערך  201